تشک خوشخواب اولین تولیدکننده تشک های طبی و طبی فنری در ایران می‌باشد. نام برند تشک خوشخواب از قدیم بر سر زبان ها افتاده و هم اکنون مردم تشک را با نام خوشخواب می‌شناسند.

از سری گواهینامه های برند خوشخواب می‌توان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و نشان استاندارد اروپا را نام برد.

معرفی محصولات تشک خوشخواب :

و بسیاری از اجناس دیگر می‌باشد.

خرید اینترنتی تشک خوشخواب

برای خرید تشک خوشخواب شما به راحتی می‌توانید نمونه تشک ها را در سایت ما بررسی کرده و از مشاوره رایگان ما بهره ببرید.

 • لیست قیمت تشک خوشخواب بر اساس مدل

 • تشک خوشخواب / کودک و نوجوان

مدلسایزقیمت (تومان)اسکلتضمانتارتفاع
کامفورت180X801.450.000فنری (متصل)24 ماه19
طبی فنری180X802.300.000فنری (متصل)50 ماه25
سوپرکلاس180X803.500.000فنری (متصل)60 ماه25
کامفورت کودک180X80950.000فنری (متصل)24 ماه19
طبی فنری کودک180X801.500.000فنری (متصل)50 ماه25

 • تشک خوشخواب یک نفره 90*200

مدلسایزقیمت (تومان)اسکلتضمانتارتفاع
کامفورت200X901.800.000طبی فنری (متصل)24 ماه19
باراباس200X902.200.000طبی فنری (متصل)48 ماه23
آناهیتا200X902.800.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی فنری200X902.800.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی پاکتی200X903.400.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه22
سوپر کلاس سافت200X904.200.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
سوپر کلاس هارد200X904.200.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
فرست کلاس200X903.800.000طبی فنری متصل پددار60 ماه27
آلینا طبی200X903.800.000اسفنجی36 ماه21
های کلاس مموری200X906.500.000فنر منفصل+مموری فوم84 ماه28
سوپر استار200X905.500.000فنر منفصل+میکرو فنر84 ماه30
ام بی ام200X9012.000.000فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر99 ماه35

 • تشک خوشخواب یک نفره 100*200

مدلسایزقیمت (تومان)اسکلتضمانتارتفاع
کامفورت200X1002.000.000طبی فنری (متصل)24 ماه19
باراباس200X1002.400.000طبی فنری (متصل)48 ماه23
آناهیتا200X1003.200.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی فنری200X1003.200.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی پاکتی200X1003.800.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه22
سوپر کلاس سافت200X1004.700.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
سوپر کلاس هارد200X1004.700.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
فرست کلاس200X1004.200.000طبی فنری متصل پددار60 ماه27
آلینا طبی200X1004.200.000اسفنجی36 ماه21
های کلاس مموری200X1007.500.000فنر منفصل+مموری فوم84 ماه28
سوپر استار200X1006.200.000فنر منفصل+میکرو فنر84 ماه30
ام بی ام200X10013.500.000فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر99 ماه35

 • تشک خوشخواب یک و نیم نفره 120*200

مدلسایزقیمت (تومان)اسکلتضمانتارتفاع
کامفورت200X1202.400.000طبی فنری (متصل)24 ماه19
باراباس200X1203.000.000طبی فنری (متصل)48 ماه23
آناهیتا200X1203.800.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی فنری200X1203.800.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی پاکتی200X1204.500.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه22
سوپر کلاس سافت200X1205.600.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
سوپر کلاس هارد200X1205.600.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
فرست کلاس200X1205.000.000طبی فنری متصل پددار60 ماه27
آلینا طبی200X1205.000.000اسفنجی36 ماه21
های کلاس مموری200X1209.000.000فنر منفصل+مموری فوم84 ماه28
سوپر استار200X1207.400.000فنر منفصل+میکرو فنر84 ماه30
ام بی ام200X12016.000.000فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر99 ماه35

 • تشک خوشخواب دونفره 140*200

مدلسایزقیمت (تومان)اسکلتضمانتارتفاع
کامفورت200X1402.800.000طبی فنری (متصل)24 ماه19
باراباس200X1403.500.000طبی فنری (متصل)48 ماه23
آناهیتا200X1404.400.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی فنری200X1404.400.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی پاکتی200X1405.300.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه22
سوپر کلاس سافت200X1406.500.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
سوپر کلاس هارد200X1406.500.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
فرست کلاس200X1406.000.000طبی فنری متصل پددار60 ماه27
آلینا طبی200X1406.000.000اسفنجی36 ماه21
های کلاس مموری200X14010.000.000فنر منفصل+مموری فوم84 ماه28
سوپر استار200X1408.600.000فنر منفصل+میکرو فنر84 ماه30
ام بی ام200X14018.500.000فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر99 ماه35

 • تشک خوشخواب دونفره کوئین سایز 160*200

مدلسایزقیمت (تومان)اسکلتضمانتارتفاع
کامفورت200X1603.200.000طبی فنری (متصل)24 ماه19
باراباس200X1604.000.000طبی فنری (متصل)48 ماه23
آناهیتا200X1605.000.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی فنری200X1605.000.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی پاکتی200X1606.000.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه22
سوپر کلاس سافت200X1607.500.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
سوپر کلاس هارد200X1607.500.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
فرست کلاس200X1606.800.000طبی فنری متصل پددار60 ماه27
آلینا طبی200X1606.800.000اسفنجی36 ماه21
های کلاس مموری200X16011.500.000فنر منفصل+مموری فوم84 ماه28
سوپر استار200X16010.000.000فنر منفصل+میکرو فنر84 ماه30
ام بی ام200X16021.500.000فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر99 ماه35

 • تشک خوشخواب دونفره کینگ سایز 180*200

مدلسایزقیمت (تومان)اسکلتضمانتارتفاع
کامفورت200X1803.600.000طبی فنری (متصل)24 ماه19
باراباس200X1804.500.000طبی فنری (متصل)48 ماه23
آناهیتا200X1805.500.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی فنری200X1805.500.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی پاکتی200X1806.800.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه22
سوپر کلاس سافت200X1808.500.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
سوپر کلاس هارد200X1808.500.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
فرست کلاس200X1807.500.000طبی فنری متصل پددار60 ماه27
آلینا طبی200X1807.600.000اسفنجی36 ماه21
های کلاس مموری200X18013.000.000فنر منفصل+مموری فوم84 ماه28
سوپر استار200X18011.000.000فنر منفصل+میکرو فنر84 ماه30
ام بی ام200X18024.000.000فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر99 ماه35

 • تشک خوشخواب دونفره 200*200

  مدل کالیفرنیا

مدلسایزقیمت (تومان)اسکلتضمانتارتفاع
کامفورت200X2004.000.000طبی فنری (متصل)24 ماه19
باراباس200X2005.000.000طبی فنری (متصل)48 ماه23
آناهیتا200X2006.500.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی فنری200X2006.500.000طبی فنری (متصل)50 ماه24
طبی پاکتی200X2007.500.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه22
سوپر کلاس سافت200X2009.500.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
سوپر کلاس هارد200X2009.500.000فنر پاکتی (منفصل)60 ماه25
فرست کلاس200X2008.500.000طبی فنری متصل پددار60 ماه27
آلینا طبی200X2008.500.000اسفنجی36 ماه21
های کلاس مموری200X20014.500.000فنر منفصل+مموری فوم84 ماه28
سوپر استار200X20012.500.000فنر منفصل+میکرو فنر84 ماه30
ام بی ام200X20027.000.000فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر99 ماه35

 • تشک خوشخواب گرد با قطر 210

مدلقیمت (تومان)
آناهیتا8.500.000
طبی فنری8.500.000

سایزقیمتمشخصات
70X130200.000جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری
80X180300.000جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری
200X90400.000جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری
200X100450.000جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری
200X120500.000جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری
200X140580.000جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری
200X160620.000جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری
200X180750.000جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری
200X200850.000جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری

فهرست
ارتباط از واتس اپ
Call Now Button